Jak se orientovat v kalendáři

Pro lepší orientaci v kalendáři, vysvětlujeme základní informace ke stanoveným časům:

Začátek „akce“:

  • je vždy uveden čas srazu hráčů.
  • příklad: při tréninku je to 15minut před oficiálním začátkem tréninku…

Konec „akce“:

  • je vždy uveden orientační čas podle nejlepšího vědomí, kdy tento čas respektuje náplň dané akce, časovou náročnost, vzdálenost apod. Nezahrnuje neočekávané vlivy jako například dopravní situace a ostatní mimořádné situace.
  • příklad: PU od 16:00 (Sraz 15:00, PU od 16:00, čas utkání 3 x 30 min., přestávky + protažení) = odhadovaný konec akce 18:00…