Pravidla fotbalu

Pravidla hry 4+1 (mladší přípravky U7-U9): zde (Word dokument)

Pravidla hry 5+1 (starší přípravky U10-U11): zde (Word dokument)

Pravidla hry 7+1 (mladší žáci U12): zde (Word dokument)

Pravidla fotbalu malých forem a pedagogicko-organizační manuál: zde (PDF dokument)


Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem

Cíle, aneb proč tato forma utkání

Cílem je:

a) Učit děti hrát fotbal tím, že jej budou hrát v podmínkách a v prostředí, které
     odpovídají jejich postupně se měnícím tělesným a psychickým možnostem.
     Věkovým zvláštnostem musí být uzpůsobena hrací plocha, branky, míč, ale i pedagogické
     vedení dětí.

b) Dostat nejmenší fotbalisty na hřiště a do hry, nikoliv do pozice náhradníků čekajících na
    to až budou smět hrát. Ve hře se potkávají momentálně lepší i horší hráči a vzájemně 
    se potřebují k rozvoji svých herních možností.

c) Úměrným počtem hráčů dosáhnout co největšího zapojení všech hráčů do hry, která dává 
    šanci všem hráčům dát gól a učí je ve vyšší míře i orientaci před vlastní brankou.

d) Držet světový trend převedení pozornosti hráčů, trenérů, rodičů a dalších diváků od 
    počítání bodů k důležitějšímu pozorování, jak děti hrají, a k práci na jejich zlepšování.

e) Celým systémem nabídnout lepší možnost získávat herní zkušenosti a zejména prožitky
    ze hry, které jsou motivací dětí k hraní fotbalu. Tato struktura motivace k fotbalu bude lépe
    odpovídat požadavkům na úspěch hráčů v dospělosti, což znamená i úspěch
    českého fotbalu v mezinárodním srovnání.

 Nejdůležitější zásady vedení dětí ve hře

 1. Fotbal dětí není fotbalem dospělých a děti jsou důležitější než hra sama.
 2. Zaměřme pozornost v prvé řadě na to, jak děti hrají, co se jim daří a co nikoli.

      Povzbuzujme, chvalme, vysvětlujme, opravujme, ale nevylévejme si zlost.

 1. Stanovme si pravidla koučování pro sebe (trenéři) a stanovme je také pro rodiče,
  v duchu hesla: „Rodiče fandí, ale nekoučují!“. Tyto zásady náležitě vysvětlujme a 
  dodržujme, neboť rodiče, trenéři i rozhodčí na výchově dětí spolupracují.
 2. Naučme děti hrát na více místech a v různých rozestaveních. Naučíme je tím i
  základům herní všestrannosti a rozvineme jejich tvořivé herní myšlení, což jsou
  základy úspěchu i ve světovém fotbalu.